Financovanie

Od marca roku 2014 je môžné si solárne kolektory LASON kúpiť už aj na SPLÁTKY s akontáciou už od 0% a splátkou od 10€ mesačne. Pre viac info volajte +421-(0)45 – 5320 504

Už nie je na čo čakať! V druhom štvrťroku roka 2016  bude 3. kolo  dotácie na solárne kolektory.Veberte si naše kolektory SR 30-58/1800, SR 20-58/1800 a našu spoločnosť Lason System sro ako zhotoviteľa.

 

 

 


Ekonomika

Pri malom solárnom zariadení sú investičné náklady solárneho zariadenia na prípravu teplej vody v rodinnom dome s dvoma kolektormi HCM 15-58/1800, 200 litrovým solárnym bojlerom a ostatným príslušenstvom, pri dodávke „na kľúč“ cca 2200€. Dotácia na takýto systém je v súčasnosti 2x1,224x200€ t.j. 489,60€. V tomto orientačnom výpočte neboli zohľadnené vplyvy inflácie, úrokovej miery a pohybu cien energií v budúcnosti. Vplyv očakávaného pohybu cien energií je odhadnutý v závere. Presný výpočet je potrebné vykonať individuálne vo vzťahu ku konkrétnemu solárnemu systému s prihliadnutím na vplyvy doteraz používatého systému na prípravu teplej vody a prikurovanie (v prípade renovácie) alebo alternatívne použiteľného zdroja (v prípade novostavby ). Tento faktor má rozhodujúci vplyv na vyjadrenie návratnosti solárneho systému. Konštantná cena energie počas 30 rokov je však utópia a dnes už nikto nepochybuje o tom, že ďalej bude rásť. V Európskej únii sa v súčasnosti pohybuje cena elektrickej energie na hranici 0,10-0,12 EUR / kWh, čo by znamenalo:
 
Elektrické teplo100 % ceny EU = 0,12 EUR / kWh
 
Elektrické teplo75 % ceny EU = 0,09 EUR / kWh

 

Pritom je vysoko pravdepodobné, že v priebehu prístupového procesu do Európskej únie sa v priebehu 5-10 rokov dostanú ceny energií u nás do intervalu 75-100% cien bežných v Únii, pričom v súčasnosti sa nachádzajú na úrovni 45-55 % aktuálnych cien Únie. Ceny energií v Únii sú pritom relatívne stabilné, napríklad priemerné ceny elektrickej enegie sa v období rokov 1990 - 2000 v Nemecku zvýšili o 25%, ale vo Francúzsku iba o 9%. Tento stav je možné pripísať hlavne liberalizácii energetických odvetví a demonopolizácii dodávateľov. Dá sa predpokladať, že ceny energií budú rásť v budúcnosti aj v Európskej únii podstatne dynamickejšie. Je pravdepodobné, že v prípade pitnej vody z verejného vodovodu, ktorá obsahuje vysokokorózne dezinfekčné prísady, životnosť bojlerov bude nižšia, bez ohľadu na to, či pôjde o solárny alebo čisto elektrický ohrev. Ďalšie úspory nám solárny systém môže priniesť v zvýšení účinnosti a predĺžení životnosti plynového kotla, ak tento využívame na ohrev vody, pretože v letnom polroku bude prakticky vyradený z činnosti. Z uvedeného je zrejmé, že jedinou nevýhodou solárneho zariadenia sú relatívne vysoké nadobúdacie náklady. Na druhej strane po nainštalovaní solárneho zariadenia máme zaistenú nasledujúcich 30 rokov prakticky bezplatnú dodávku tepla.


*IBA SLNKO JE A ZOSTANE JEDINÝM DODÁVATEĽOM TEPLA. KTORÝ NEPOSIELA FAKTÚRY*