Kombinovaná solárna kotolňa LASON – bytový dom Sliač

Projekt je kombináciou solárnej zostavy LASON  s plynovými kotlami Viessmann. Primárny ohrev dennej spotreby TÚV (3000 litrov) pre 64 domácností zabezpečuje 12 kusov 30- trubicových vákuových kolektorov LASON. Vykurovanie úžitkovej plochy 3430 m2 je zabezpečené piatimi plynovými kondenzačnými kotlami Viessmann Vitodens 200-W o výkone 225 KW. Kotly zabezpečujú taktiež dohrev TÚV v pripadne nepriaznivého počasia. Počíta priemerne so 65% mesačnou úsporou pre každú domácnosť.