Projekt "Zelená domácnostiam"

V rámci projektu Zelená domácnostiam bude možné získať podporu na inštaláciu slnečných tepelných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Prednostne budú podporované inštalácie kolektorov s priemernou plochou okolo 5 m², čo predstavuje dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome.
 
Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s určeným celkovým inštalovaným výkonom, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá.
 
Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude uskutočnená prostredníctvom vydávania poukážok, a to v rámci jednotlivých časovo alebo inak ohraničených kôl, pre ktoré budú definované osobitné podmienky. Osobitné podmienky bližšie špecifikujú najmä aktuálne podporovaný typ malých zariadení na využitie OZE, oprávnené územie a ďalšie špecifické podmienky vzťahujúce sa na jednotlivé kolá, to všetko za účelom naplnenia cieľa národného projektu Zelená domácnostiam.
 
Podrobnosti o projekte "Zelená domácnostiam" a informácie o získaní podpory na inštaláciu kolektorov sú na stránke http://zelenadomacnostiam.sk
Spoločnosť LASON SYSTEM  a jej zariadenia sú už registrované v projekte a spĺňajú podmienky podpory inštalácie kolektorových systémov.