Solárne - slnečné kolektory trubicové

vákuová trubica Heat Pipevákuová trubica

 • "Super Heat Pipe"
 • kondenzátor 24mm
 • 1800mm x 58mm
 • obj.č.: 9990111

  


solárny vákuový kolektorvákuový solárny kolektor - 15 trubíc

 • s úchytom na šikmú strechu
 • 58/18/15 
 • plocha apertúry 1,433m2
 • obj.č. 9990115

  


vákuový solárny kolektor - 20 trubíc

 • s úchytom na šikmú strechu
 • SR20-58/1800
 • plocha apertúry 1,876m2
 • obj.č. 9990120

 

vákuový solárny kolektor - 30 trubíc

 • s úchytom na šikmú strechu
 • SR30-58/1800
 • plocha apertúry 2,806m2
 • obj.č. 9990130