Obsluha a údržba

Napriek tomu, že solárne tepelné zariadenia nevyžadujú takmer žiadnu údržbu, pravidelná kontrola zvlášť pri veľkých zariadeniach je predpokladom dosiahnutia predpovedaných prínosov a vysokej životnosti solárneho systému. Kontrolu a údržbu systému zabezpečuje v pravidelných intervaloch každá seriózna dodávateľská firma podľa pokynov výrobcu, podľa možnosti na jar počas slnečného dňa.

Montážna firma po ukončení montáže v rodinnom dome kompletne odskúša celý systém a nastaví parametre elektronického regulátora. Nový majiteľ je tiež oboznámený s prevádzkou, obsluhou a základnou údržbou systému, ktorá pozostáva najmä v kontrole pracovného tlaku, v nastavení otáčok obehového čerpadla podľa sezóny a celkovej vizuálnej kontroly systému.

Vizuálna kontrola trubíc v kolektore je veľmi jednoduchá. Báriová vrstva aktívne pohlcuje CO, CO2, N2, O2, H2O a H2 plyny, ktoré vystupujú z trubice počas prevádzky, čo napomáha udržiavať v trubici vákuum. Ak dôjde k strate vákua, strieborná báriová vrstva sa mení na bielu. To pri vizuálnej kontrole hneď môžete vidieť, či je trubica v dobrom a funkčnom stave. Poškodené trubice sa dajú jednoducho vymeniť aj počas prevádzky systému. Výhodov našich kolektorov je, že aj v prípade poškodenia alebo rozbitia trubice, systém ďalej pracuje, hoci s výkonom nižším o výkon rozbitej trubice.

V prípade poklesu tlaku v systéme je potrebné doplniť teplonosnú kvapalinu alebo kontaktovať montážnu firmu. Elektronický regulátor zabezpečuje automatickú prevádzku systému. Jeho pracovné parametre boli nastavené tak, aby nevyžadovali žiadne zásahy. Systém je potrebné chrániť pred vniknutím vody a prepätím. Majiteľ by mal tiež dbať na to, aby nedošlo k mechanickému namáhaniu medených potrubí a vznik neštandardných situácií vždy konzultovať s montážnou firmou. Po približne 6 rokoch prevádzky je nutná výmena teplonosnej kvapaliny. Na jednotlivé časti systému platia záručné podmienky, stanovené ich výrobcami a dodávateľmi. 

Na kolektor poskytujeme záruku až 15 rokov

Na zásobník vody poskytujeme záruku 5 rokov