Solárne kolektory v priemysle

Príprava teplej vody

Spotreba vody a náročnosť na jej kvalitu je aj v priemysle a priemyselných prevádzkach stále vyššia. Rovnako ako v administratíve sa tu pohybuje mnoho zamestnancov a návštevníkov. Zvlášť ide o prostredie náročné na hygienu kde je potreba kvalitných sanitárnych zariadení veľmi dôležitá. Rovnako ako v súkromnom sektore, aj v tejto oblasti je teda využitie solárnych systémov veľmi výhodné, ak sa pre prípravu teplej vody mimo obdobia vykurovania nemusia využívať iné energetické médiá. V poľnohospodárstve, v potravinárstve, ale aj v ostatných oblastiach priemyslu, je veľká pravdepodobnosť sezónnych prác spojených s príchodom väčšieho počtu sezónnych zamestnancov. Tých je potrebné ubytovať a zabezpečiť im dobré optimálne hygienické podmienky. V tomto prípade narastá spotreba teplej vody (niekedy aj vykurovacieho tepla) zrovna v období, keď je solárny systém najúčinnejší. V tomto prípade dokáže slnko zabezpečiť 100% spotreby teplej úžitkovej vody bez nákladov na jej prípravu.

Podpora vykurovania budov

Solárnym systémom sa nedá zabezpečiť celé pokrytie vykurovacích energetických potrieb žiadnej budovy. Potrebná plocha kolektorov pri vykurovaní je aj tak podstatne väčšia ako iba pri príprave teplej vody. Ale takto získané teplo môže pokryť približne 15 až 30 % ročnej potreby dobre izolovaného objektu alebo vybaveného nízkoteplotným vykurovacím systémom. Solárne systémy na podporu vykurovania sa dimenzujú na základe konkrétnych tepelných strát objektu a vykurovanej plochy, presne pre konkrétnu stavbu. Obvykle ich plocha predstavuje 15–25% vykurovanej plochy. V tomto prípade sa môžu výhodne solárne systémy využiť na dokurovanie alebo vykurovanie ubytovacích a sociálnych zariadení zamestancov.

Ohrev vody v bazénoch

V povedomí ľudí na Slovensku sú zariadenia určené zamestnancom na oddych a relax, aj v prosperujúcich spoločnostiach, stále iba obrázkami zo zahraničných filmov. Ale aj s jednoduchým takýmto zariadním sa dokáže zlepšiť efektivita a výkonnosť personálnej časti spoločnosti. Sprchy, vane a bazény sú súčasťou týchto oblastí a podporované kvalitným solárnym systémom môžu zarobiť na seba a aj na ostatné vybavenie. Návratnosť takejto investície je oveľa rýchlejšia a vyššia ako v súkromnom sektore domov a bytov. Preto sa v zamestnaneckej politike zahraničných renomovaných spoločností presúvajú takéto zariadenia z lukratívnych sfér luxusu do bežných zamestnaneckých potrieb sociálnych zaridení.

Využitie v priemysle

Využitie teplej vody v širokom spektre priemyselnej výroby je nemožné obsiahnuť v jedinom článku. Solárne systémy, v kombinácii s ostatnými zdrojmi tepla, je možné využiť prakticky všade. Priemyselné podniky a areály majú tiež výhodu väčšej plochy, na ktorú sa môže solárny systém inštalovať. Naozaj treba zvážiť investície do solárneho systému, preskúmať všetky možnosti a dimenzie jeho riešenia. Mnoho podnikov a prevádzok by mohlo po inštalácii solárneho systému náklady znížiť na minimum. To v súčasnosti - v období po hospodárskej kríze - umožňuje vyššiu konkurencieschopnosť, lepšiu cenovú ale aj personálnu politiku. Navyše v Európskej Únii existuje veľa programov a grantov, ktoré finančne podporujú práve takéto inovácie výroby.