Projektovanie

 • vypracujeme pre Vás projekt solárneho systému s kompletným poradenstvom podľa Vašich predstáv a podmienok
 • navrhneme riešenia a kombinácie pre optimalizáciu systému a maximálnu úsporu nákladov aj tepla
 • na celom Slovensku máme zaškolené tímy  profesionálnych pracovníkov,  ktorí zabezpečia montáž systému "na kľúč" a jeho následné spustenie
 • samozrejmosťou je servisné a poradenské zabezpečenie
 • všetky  produkty  sú neustále na sklade, čo Vám zaručuje  servis  a  montáž bez časových prieťahov spojených s ich dovozom
 • po inštalácii a spustení systému Vám poradíme a pomôžeme so získaním dotácie z "Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach"

Spracovanie projektu

Ak ste sa rozhodli, pre solárny systém, kontaktujte našu spoločnosť a my k Vám prídeme na obhliadku miesta realizácie. Z výsledkov Vám navrhneme možnosti riešenia vo Vašich konkrétnych podmienkach a podľa Vášho výberu urobíme predbežný návrh a kalkuláciu cenu systému, ktorý bude optimalizovaný a dimenzovaný do Vašich podmienok. Dohodneme možnosi a termíny reálnej inštalácie a spustenia s konečnou cenou celého riešenia.

 

Inštalácia

Na celom Slovensku máme špecializovaných školených zmluvných pracovníkov, ktorí zabezpečia montáž a spustenie Vami vybraného systému.

Ideálna inštalácia solárneho kolektoru je so sklonom 30-50°, nižší sklon je vhodnejší pre prevádzku v lete, vyšší pre zimu (kedy je slnko nízko nad obzorom),
smer JUH, alternatívne J-V, alebo J-Z, účinnosť slnečných kolektorov sa pri natočení na juho-západ, alebo juho-východ (azimut +-45°) znižuje ca. o 10%.
Slnečné kolektory sa môžu inštalovať

 • na šikmú strechu, ak spĺňa dané kritériá (sklon, nosnosť),
 • integrované do krytiny, výhodou je ušetrenie časti strešnej krytiny, lepšia tepelná izolácia vane slnečného kolektoru (toto sa robí pri rekonštrukcii alebo výstavbe novej strechy)
 • na podpornú konštrukciu nad krytinu s možnosťou ovplyvniť sklon kolektorov
 • ako solárne strechy - sústavou slnečných kolektorov možno pokryť celú plochu strechy
 • na plochú strechu na osobitnú konštrukciu
 • na iné vhodné miesto mimo objektu na osobitnú konštrukciu
 • na iné miesto vrámci objektu - fasáda, balkón ap.

Tepelný solárny výmenník (solárny bojler ap.) sa inštaluje spravidla v mieste, kde je umiestnený iný zdroj vykurovania - v kotolni, v prípade, že na doohrev vody v solárnom bojleri používame elektrickú ohrevnú špirálu, na mieste s vhodným napojením na rozvody vody (vykurovanie), alebo na mieste blízko spotrebiča teplej vody. Pri inštalácii solárneho systému je dôležité čo najkratšie spojenie medzi slnečným kolektorom, výmenníkom tepla a spotrebičom. Montážna firma, prevádzajúca inštaláciu, v krátkom čase inštaluje a spustí solárny systém. Skontroluje prevádzku a zaškolí Vás do jeho veľmi jednoduchej obsluhy.

 

Servisovanie

Údržba solárneho systému je naozaj veľmi jednoduchá. Ale ako každý systém vyžaduje aspoň pravidelnú vizuálnu kontrolu zariadení. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov, tieto konzultujte s montážnou firmou, ktorá systém inštalovala.