Využitie pre bytové spoločenstvá

Príprava teplej vody

Rovnako, ako v rodinných domoch, je solárne systémy možné využiť aj pre bytové spoločenstvá v bytovkách a panelákoch. Bytové domy majú spravidla nevyužité strechy s veľkou plochou, ktoré by mohli prinášať značný finančný zisk. Mimo obdobia vykurovania by na ohrev teplej úžitkovej vody nemuselo byť využívané iné energetické médium. Preto je potrebné stanoviť spotrebu teplej vody za deň, prípadne aj priebeh spotreby, ak je to možné. Reálne je možné pokryť 40 – 60 % ročnej potreby ohrevu teplej vody.

Podpora vykurovania budov

Solárnym zariadením sa nedá zabezpečiť 100% pokrytie energetických žiadnej budovy na jej vykurovanie. Potrebná plocha kolektorov je však aj tak podstatne väčšia ako iba pri príprave teplej vody. Takto získané teplo môže pokryť približne 15-30% ročnej potreby dobre izolovaného objektu alebo vybaveného nízkoteplotným vykurovacím systémom. V súčasnosti je na Slovensku už veľké percento budov zateplených. Solárne systémy na podporu vykurovania sa dimenzujú na základe konkrétnych tepelných strát objektu a vykurovanej plochy, presne pre konkrétnu stavbu. Obvykle ich plocha predstavuje 15–25% vykurovanej plochy.

Ohrev vody v bazénoch

Panelák s vlastným bazénom? V súčasnej dobe takéto zariadenia už nie sú len futuristickou víziou ale už realizovanými projektami. V kombinácii so so solárnym systémom takéto zariadenie prináša pohodu a uvoľnenie obyvateľom, zarobí si samé na seba a naviac vie byť aj ziskové.

Priamy ohrev bazénovej vody – jednoduchý systém, pri ktorom sú slnečné kolektory priamo napojené na okruh filtračného zariadenia. V zimnom období sa voda z kolektorového okruhu zvyčajne vypúšťa, preto sú kolektory pre tento typ ohrevu bez zadnej tepelnej izolácie.

Nepriamy ohrev bazénovej vody – dvojokruhový systém. Kolektorový okruh je uzavretý a teplo získané zo slnečných kolektorov je odovzdávané bazénovej vode prostredníctvom výmenníka tepla.

Oblastí života, v ktorých sa dajú využiť solárne kolektory a kolektorové kombinované sústavy, je veľmi veľa. Okrem sektoru bytovej výstavby a rodinných domov, ďalšie potenciálne sféry aplikácie solárnych systémov Lason predstavujú objekty občianskej vybavenosti (nemocnice, sanatória, školy, hotely, ubytovne). Ďalšou možnosťou sú otvorené aj kryté bazény, drobné prevádzkarne služieb, reštaurácie, poľnohospodárske podniky a aj potravinársky priemysel.