Využitie v administratívnych budovách

Príprava teplej vody

Spotreba vody a náročnosť na jej kvalitu v administratívnych budovách neustále narastá. V takýchto budovách sa pohybuje mnoho zamestnancov a návštevníkov a potreba kvalitných sanitárnych zariadení je veľmi dôležitá. Rovnako ako v súkromnom sektore, aj v tejto oblasti je teda využitie solárnych systémov veľmi výhodné, ak sa pre prípravu teplej vody mimo obdobia vykurovania nemusia využívať iné energetické médiá. Prevádzkovatelia administratívnych budov by mali stanoviť súčasnú spotrebu teplej vody za deň, prípadne aj priebeh jej spotreby, a ak je to možné, inštalovať solárny systém, ktorým je reálne pokrytie až 40– 60% ročnej potreby ohrevu teplej vody.

Podpora vykurovania budov

Solárnym zariadením sa nedá zabezpečiť 100% pokrytie energetických potrieb žiadnej budovy na jej vykurovanie. Potrebná plocha kolektorov je však aj tak podstatne väčšia ako iba pri príprave teplej vody. Takto získané teplo môže pokryť približne 15 až 30 % ročnej potreby dobre izolovaného objektu alebo objektu vybaveného nízkoteplotným vykurovacím systémom. Solárne systémy na podporu vykurovania sa dimenzujú na základe konkrétnych tepelných strát objektu a vykurovanej plochy, presne pre konkrétnu stavbu. Obvykle ich plocha predstavuje 15 – 25 % vykurovanej plochy.

Ohrev vody v bazénoch

V povedomí ľudí na Slovensku sú zariadenia určené zamestnancom na oddych a relax, aj v prosperujúcich spoločnostiach, stále iba obrázkami zo zahraničných filmov. Ale aj s jednoduchým takýmto zariadním sa dokáže zlepšiť efektivita a výkonnosť personálnej časti spoločnosti. Sprchy, vane a bazény sú súčasťou týchto oblastí a podporované kvalitným solárnym systémom môžu zarobiť na seba a aj na ostatné vybavenie. Návratnosť takejto investície je oveľa rýchlejšia a vyššia ako v súkromnom sektore domov a bytov. Preto sa v zamestnaneckej politike zahraničných renomovaných spoločností presúvajú takéto zariadenia z lukratívnych sfér luxusu do bežných zamestnaneckých potrieb sociálnych zaridení.