Administratívna budova - Šaľa

Do tejto budovy bol inštalovaný kolektorový systém kombinovaný s kotlom na pevné palivo. Systém je dvojokruhový a pokrýva spotrebu teplej vody a výrobu tepla v administratívnej viac-podlažnej budove s kanceláriami, ambulanciami lekárov a lekárňou spolu a  v obytnej časti budovy.