RELAX Centrum - Bratislava

Jedným z najzaujímavejších projektov je realizácia strešného trubicového kombinovaného solárneho systému na objekte RELAX Centra. Desať 20-trubicových kolektorov so štyrmi 500l zásobníkmi, v kombinácii s plynovým kotlom vykuruje plochu 700m2, zabezpečuje teplú úžitkovú vodu a vykuruje bazén s objemom 130.000l, pričom prevádzkové mesačné náklady tohto systému sú len 320€.