Rodinný dom na Devíne

Systém je zložený z piatich trubicových vákuových kolektorov po 12 trubíc s najnovším typom trubice "U". Kolektor používa spodnú reflexnú plochu, ktorá odráža slnečnú energiu aj na spodnú stranu trubice čím sa ešte viac zvyšuje efektivita celého systému. Systém zabezpečuje ohrev teplej úžitkovej vody a kúrenie v celom objekte.