Solárny systém na šikmej streche - Tešedíkovo

Solárny kolektorový systém 3x20 trubíc slúžiaci na výrobu vody a vykurovanie.