Štandardná sada SPLIT 200L - Tešedíkovo

Štandardný systém SPLIT 200L inštalovaný na šikmej streche rodinného domu v Tešedíkove. Systém zabezpečuje teplú úžitkovú vodu.