Solárne kolektory Lason

  • - Lason je nová ponuka v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov slnečnej energie
  • - ponúkame špičkové technológie za výhodné a dostupné ceny
  • - solárne trubicové vákuové kolektory Lason až s 15 ročnou zárukou
  • - Vaša strecha môže zarábať  s ročnou úsporou energie - viac ako 61%
  • - solárne váuové kolektory Lason môžu pokryť až 100% energie potrebnej na ohrev TÚV počas pekného     počasia
  • - ponúkame solárny systém od vypracovania projektu až po jeho realizáciu a spustenie a solárne systémy na ohrev teplej úžitkovej vody na kľúč, pre malé aj veľké objekty.

Ponúkame Vám kolektory typom trubíc:

Solárne vákuové trubice typu "Super Heat Pipe"

 

trubice Super Heat Pipe s 24 mm kondenzátorom

Solárne vákuové trubicové kolektory Lason predstavujú svetovú špičku v kvalite a vysokej účinnosti. Zohrievajú aj keď je slnko za mrakom, efektívne využívajú aj difúzne žiarenie a spĺňajú najprísnejšie normy kvality. Sú odolné vplyvom počasia, redukujú množstvo skleníkových plynov už v mnohých krajinách sveta. Napr. vo Švédsku, Taliansku, Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku, USA, Kanade a v mnohých ďalších. Kolektory sú certifikované TUV a Keymark4. Majú životnosť minimálne 30 rokov. Dávame Vám na ne záruku až 15 rokov.

Naše solárne systémy sa vyznačujú špičkovou kvalitou a najčastejšie používajú na ohrev úžitkovej vody, ale je možné ich využiť prakticky na podporu akéhokoľvek ohrevu a vykurovania. V našich klimatických podmienkach je kombinácia s ďalším zdrojom vykurovania nevyhnutná, či už sa jedná o klasický plynový kotol, kotol na tuhé palivo, alebo tepelné čerpadlo. Vykurovacia voda ohriata pomocou slnečných kolektorov Lason sa môže využiť aj v systémoch ústredného vykurovania či centrálneho zásobovania teplom. 

Kolektory Lason pracujú na princípe tepelnej trubice "Super Heat Pipe", kde v rúrke absorbéra je kvapalina, ktorá sa odparuje pri nízkej teplote. Táto para stúpa v trubici až na horný koniec, na ktorom je umiestnený malý výmenník tepla. Tu para kondenzuje a nepriamo odovzdáva svoje skupenské teplo teplonosnému médiu. Nevyhnutnou podmienkou pre funkčnosť takéhoto typu kolektora je sklon minimálne 30°. Kolektory ale pracujú s vyrovnanou dennou bilanciou (IAM faktor, konštrukcia absorbéra zaručuje plný výkon už skoro ráno), vysokou celoročnou účinnosťou - vysokými teplotnými ziskami hlavne v zimnom období, ktoré zabezpečuje skutočné vákuum (až so 100-násobne vyšším podtlakom ako pri najlepších podtlakových plochých kolektoroch , podtlak až 10-3Pa = vákuum). Solárne vákuové trubicové kolektory pracujú s menším objemom obehového média v solárnom systéme (zníženie vstupných nákladov za teplonosnú nemrznúcu kvapalinu).

kolektor - 1 sklenená trubica s vákuom, 2 tepelná trubica " Super Heat Pipe", 3 absorbér, 4 výmenník tepla (kondenzátor) s priemerom 24mm, 5 zberná medená rúrka teplonosnej kvapaliny, 6 tepelná izolácia


trubica - 1 geter, 2 pružný držiak, 3 infrečervená reflexná vrstva, 4 absorpčná vrstva, 5 anti-reflexná vrstva